Informacje Administracji


Administracja Osiedla "Bacieczki II" przyjmuje interesantów:

wtorek w godz. 1200-1700
czwartek w godz. 700-1200

Czynsze za mieszkanie można opłacać bez prowizji w Agencji Banku PKO BP przy ul. Studziennej 3.


Interesantów przyjmuje:

Rada Nadzorcza
- I i III wtorek miesiąca w godz. 1500-1700 w siedzibie Zarządu Spółdzielni
(pok. 305, III piętro)
Zarząd Spółdzielni
- wtorek w godz. 1300-1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Rada Osiedla
- raz w miesiącu siedzibie Administracji Osiedla
Kierownik Administracji Osiedla
- wtorek w godz. 1000-1700 tel. 85 653-29-99
Dzielnicowy Komisariatu Policji
- wtorek w godz. 1500-1700 w siedzibie Administracji Osiedla
Pogotowie Techniczne
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz. 1500-0700
- wtorek - w godz. 1700-0700 sobota, niedziela i święta - w godz. 700-0700
- tel. 85 651-33-09; 85 687-17-82 lub 502-371-777; 502-920-259

Na terenie osiedla funkcjonuje klub osiedlowy "Stoczek" przy ul. Dziecinnej 9, który realizuje cele kulturalno-oświatowe dla potrzeb mieszkańców i ich rodzin. Zapisy na poszczególne zajęcia można dokonywać w godzinach pracy klubu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 505 273 515 • Administracja Osiedla
  "Bacieczki II"

 • Filia Administracji Osiedla "Wysoki Stoczek Południe"

 • ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A
 • 15-687 Białystok
 • Administracja
  tel. 85 664-13-66
  tel. 502-920-351