Zasoby Administracji


S.M. "Rodzina Kolejowa"
na dzień 31.12.2016 r. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię stanowią budynki w ilości 312 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 748.744,2 m2
w tym:

251 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 14.713 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 715.279,2 m2
609 garaży o powierzchni użytkowej 10.064,9 m2
11 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 299,0 m2
273lokali użytkowych o powierzchni 24.003,3 m2

Spółdzielnia zarządza mieniem własnym oraz mieniem po ustanowieniu odrębnej własności lokali.

Osiedle "Bacieczki II" - zasoby osiedla stanowią:
- 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 1 budynek użytkowy,
w tym:

660 mieszkań o powierzchni użytkowej 28.979,7 m2
97 garaży o powierzchni użytkowej 1.611,8 m2
21lokali użytkowych o powierzchni 886,6 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 31.478,1 m2 • Administracja Osiedla
  "Bacieczki II"

 • Filia Administracji Osiedla "Wysoki Stoczek Południe"

 • ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A
 • 15-687 Białystok
 • Administracja
  tel. 85 664-13-66
  tel. 502-920-351