Zasoby Administracji


S.M. "Rodzina Kolejowa"
na dzień 31.03.2018 r. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię stanowią budynki w ilości 312 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 748.904,4 m2
w tym:

251 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 14.713 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 715.252,3 m2
609 garaży o powierzchni użytkowej 10.064,9 m2
11 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 299,0 m2
265lokali użytkowych o powierzchni 23.288,2 m2

Spółdzielnia zarządza mieniem własnym oraz mieniem po ustanowieniu odrębnej własności lokali.

Osiedle "Dziesięciny I" - zasoby osiedla stanowią:
- 34 budynki mieszkalne wielorodzinne,
- 12 budynków użytkowych,
- 1 segment garażowy,
w tym:

2662 mieszkań o powierzchni użytkowej 137.858,2 m2
80 garaży o powierzchni użytkowej 1.290,5 m2
39lokali użytkowych o powierzchni 4.717,8 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 143.866,5 m2