Zasoby Administracji


S.M. "Rodzina Kolejowa"
na dzień 31.03.2018 r. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię stanowią budynki w ilości 312 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 748.904,4 m2
w tym:

251 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 14.713 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 715.252,3 m2
609 garaży o powierzchni użytkowej 10.064,9 m2
11 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 299,0 m2
265lokali użytkowych o powierzchni 23.288,2 m2

Spółdzielnia zarządza mieniem własnym oraz mieniem po ustanowieniu odrębnej własności lokali.

Osiedle "Dziesięciny II" - zasoby osiedla stanowią:
- 63 budynki mieszkalne wielorodzinne,
- 10 budynków użytkowych,
- 8 segmentów garażowych,
w tym:

3356 mieszkań o powierzchni użytkowej 171.965,9 m2
148 garaży o powierzchni użytkowej 2.470,0 m2
38lokali użytkowych o powierzchni 5.158,5 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 179.594,4 m2 • Administracja Osiedla
  "Dziesięciny II"
 • ul. Gajowa 86
 • 15-794 Białystok
 • Centrala
  tel. 85 653-01-59
  Rozliczenie c.o.
  tel. 85 662-94-36
  Rozliczenie wody
  tel. 85 653-36-29
  Sprawy meldunkowe
  i porządkowe

  tel. 85 687-16-92