Zasoby Administracji


S.M. "Rodzina Kolejowa"
na dzień 31.03.2018 r. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię stanowią budynki w ilości 312 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 748.904,4 m2
w tym:

251 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 14.713 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 715.252,3 m2
609 garaży o powierzchni użytkowej 10.064,9 m2
11 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 299,0 m2
265lokali użytkowych o powierzchni 23.288,2 m2

Spółdzielnia zarządza mieniem własnym oraz mieniem po ustanowieniu odrębnej własności lokali.

Osiedle "Przydworcowe" - zasoby osiedla stanowią:
- 40 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 3 budynki użytkowe,
- 8 segmentów garażowych,
w tym:

2594 mieszkań o powierzchni użytkowej 119.656,8 m2
78 garaży o powierzchni użytkowej 1.267,3 m2
11boksów o powierzchni użytkowej 299,0 m2
71lokali użytkowych o powierzchni 6.193,7 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 127.416,8 m2 • Administracja Osiedla
  "Przydworcowe"
 • ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • Administracja
  tel. 85 742-13-13
  tel. 85 687-17-81
  Rozliczenie c.o.
  tel. 85 687-16-75
  Rozliczenie wody
  tel. 85 742-10-70