Zasoby Administracji


S.M. "Rodzina Kolejowa"
na dzień 31.03.2018 r. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię stanowią budynki w ilości 312 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 748.904,4 m2
w tym:

251 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 14.713 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 715.252,3 m2
609 garaży o powierzchni użytkowej 10.064,9 m2
11 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 299,0 m2
265lokali użytkowych o powierzchni 23.288,2 m2

Spółdzielnia zarządza mieniem własnym oraz mieniem po ustanowieniu odrębnej własności lokali.

Osiedle "Sady Antoniukowskie" - zasoby osiedla stanowią:
- 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 3 budynki użytkowe,
- 5 segmentów garażowych,
w tym:

2156 mieszkań o powierzchni użytkowej 95.814,8 m2
51 garaży o powierzchni użytkowej 870,1 m2
39lokali użytkowych o powierzchni 2.657,1 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla wynosi 99.342,0 m2