Informacje Administracji


Administracja Osiedla "Wysoki Stoczek Południe" przyjmuje interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 700-1500
wtorek w godz. 700-1700

Czynsze za mieszkanie można opłacać bez prowizji w Agencji Banku PKO BP przy ul. Studziennej 3.


Interesantów przyjmuje:

Rada Nadzorcza
- I i III wtorek miesiąca w godz. 1500-1700 w siedzibie Zarządu Spółdzielni
(pok. 305, III piętro)
Zarząd Spółdzielni
- wtorek w godz. 1300-1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Rada Osiedla
- raz w miesiącu siedzibie Administracji Osiedla
Kierownik Administracji Osiedla
- wtorek w godz. 1000-1700 tel. 85 653-29-99
Dzielnicowy Komisariatu Policji
- wtorek w godz. 1500-1700 w siedzibie Administracji Osiedla
Pogotowie Techniczne
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz. 1500-0700
- wtorek - w godz. 1700-0700 sobota, niedziela i święta - w godz. 700-0700
- tel. 85 651-33-09; 85 687-17-82 lub 502-371-777; 502-920-259

Na terenie osiedla funkcjonuje klub osiedlowy "Stoczek" przy ul. Dziecinnej 9, który realizuje cele kulturalno-oświatowe dla potrzeb mieszkańców i ich rodzin. Zapisy na poszczególne zajęcia można dokonywać w godzinach pracy klubu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 505 273 515