Zasoby Administracji


S.M. "Rodzina Kolejowa"
na dzień 31.03.2018 r. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię stanowią budynki w ilości 312 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 748.904,4 m2
w tym:

251 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 14.713 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 715.252,3 m2
609 garaży o powierzchni użytkowej 10.064,9 m2
11 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 299,0 m2
265lokali użytkowych o powierzchni 23.288,2 m2

Spółdzielnia zarządza mieniem własnym oraz mieniem po ustanowieniu odrębnej własności lokali.

Administracja Osiedla "Wysoki Stoczek Południe" posiada w eksploatacji dwa osiedla:
"Wysoki Stoczek Południe"
"Bacieczki II"

Osiedle "Wysoki Stoczek Południe" - zasoby osiedla stanowią:
- 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 4 budynki użytkowe,
w tym:

1853 mieszkań o powierzchni użytkowej 101.549,0 m2
99 garaży o powierzchni użytkowej 1.636,3 m2
32lokali użytkowych o powierzchni 1.658,2 m2

Ogółem powierzchnia użytkowa osiedla "Wysoki Stoczek Południe" wynosi 104.843,5 m2.

Ogółem powierzchnia użytkowa dwóch osiedli "Wysoki Stoczek Południe" i "Bacieczki II" wynosi 136.321,6 m2.