Aktualności


Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. "Rodzina Kolejowa" ogłaszają konkurs na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2018 roku".

Terminy przeglądów konkursowych:
- do 31.07.2018 r. komisje rad osiedli wyłaniają po dwóch kandydatów do nagród w kategorii: balkonów dużych, małych i ogródków,
- do 15.08.2018 r. wykonywane są zdjęcia balkonów i ogródków zgłaszanych do finałów,
- do 01.09.2018 r. komisja Spółdzielni wyłania laureatów konkursu w trzech kategoriach: balkony małe, balkony duże i ogródki (po trzech nagrodzonych) i ogłasza wyniki konkursu,
- do 30.09.2018 r. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zobacz również:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

Aktualności:

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się w sześciu częściach w następujących terminach:

 1. 04.06.2018r. - osiedle "Przydworcowe" w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku przy ul. Brukowej 2 o godz. 17.00,
 2. 05.06.2018r. - osiedle "Sady Antoniukowskie" w budynku Klubu "Jubilat" przy ul. Głowackiego 14 w Białymstoku o godz. 17.00,
 3. 06.06.2018r. - osiedle "Młodych" w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00,
 4. 07.06.2018r. - osiedle "Dziesięciny I" w stołówce budynku Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku przy ul. Palmowej 28 o godz. 17.00,
 5. 11.06.2018r. - osiedle "Dziesięciny II" w budynku Klubu "Gaj" przy ul. Gajowej 68/1 w Białymstoku o godz. 17.00,
 6. 12.06.2018r. - osiedle "Wysoki Stoczek Południe" w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00.

Pliki do pobrania:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Przydworcowe"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Sady Antoniukowskie"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Młodych"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Dziesięciny I"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Dziesięciny II"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Wysoki Stoczek Południe"

Aktualności:

Oferty pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku, ul. Kard St. Wyszyńskiego 3 zatrudni:

1) inspektora nadzoru ds. budowlanych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa,
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie,
 • zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • doświadczenie zawodowe.

2) konserwatora elektryka

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • uprawnienia zawodowe na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym do urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółdzielni, Dział Spraw Pracowniczych, pokój 204 lub 213.

Tel. do kontaktu: 85 744-45-27 lub 502-920-643

Aktualności:

Do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku oferuje do wynajęcia konstrukcję stalową pod reklamę wielkopowierzchniową o powierzchni 119,93 m2 znajdującą się na dachu budynku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 5 w Białymstoku w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS i PKP (tzw. Galeriowiec).

Oferty wraz z określeniem proponowanej stawki najmu prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Wyszyńskiego 3 pok. 306. Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla "Przydworcowe" ul. Wyszyńskiego 3 pok. 100 tel. 85 74-213-13.

Aktualności:

Obchody Dnia Dziecka na terenie Spółdzielni

Jak co roku na wszystkich osiedlach należących do zasobów Spółdzielni odbywają się imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka. Przyjmują one formę festynów rodzinnych.

Harmonogram imprez:

 • Klub Relaks (os. Młodych) - 29.05.2018 roku w godzinach 16.00-20.00 na terenach zielonych pomiędzy blokami przy ul. Gruntowej 5 i 7
 • Klub Stoczek (os. WSP i Bacieczki) - 30.05.2018 roku w godzinach 16:00-20:00 na obszarze zieleni przy ul. K.E.N. 42 i ul. Pileckiego 5
 • Klub Jubilat (os. Sady Antoniukowskie) - 07.06.2018 roku w godzinach 15.00-19.00 na terenie parkingu i obszarów zieleni przy klubie Jubilat
 • Klub Kalina (os. Dziesięciny I) - 08.06.2018 roku w godz. 16.00-20.00 na terenie boisk osiedlowych przy ul. Leszczynowej 50 i Dziesięciny 45A
 • Klub Gaj (os. Dziesięciny II) - 15.06.2018 roku w godzinach 16.00-20.00 przy klubie Gaj
 • Klub Puchatek (os. Przydworcowe) - 21.06.2018 roku w godzinach 15.30-19.30 na terenie boisk osiedlowych przy klubie Puchatek

Głównymi atrakcjami imprez będą zestawy urządzeń rekreacyjnych w zależności od wielkości terenu na którym organizowane są festyny. Na scenach zagoszczą z pokazami zespoły tańca nowoczesnego, towarzyskiego działające przy klubach oraz z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych działających na terenie Spółdzielni. Chętni będą mogli wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami oraz zmierzyć się w dyscyplinach sportowych. Co roku wielkim zainteresowaniem cieszą się kąciki malowania twarzy i robienia fryzur. Przewidywane są również stoiska z zabawami dla najmłodszych i liczne działania animacyjne przeprowadzane w większości w oparciu o własne zasoby pracownicze. Pomocni są także harcerze, którzy zorganizują liczne zabawy. Imprezy uświetnią liczne działania prozdrowotne. Na osiedlu "Dziesięciny I" zorganizowany zostanie turniej piłki nożnej.

Co roku na imprezy zapraszane są jednostki straży pożarnej, które w miarę swoich możliwości uatrakcyjniają zabawę pokazem sprzętu gaśniczego i chętnie udostępniają samochody do zwiedzenia. Policja nadzorująca festyny wystawia swoje auta oraz motocykle, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. O ile to możliwe z pokazem wystąpią psy policyjne lub Straży Miejskiej.

Uczestniczące jako współorganizatorzy szkoły organizują swoje stoiska zabawowe i konkursowe z nagrodami.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizacja imprez przenoszona jest na inny termin.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy.

Aktualności:

Budynek mieszkalny przy ul. Narewskiej

osiedle:
Sady Antoniukowskie
ul. Narewska
Białystok


W realizacji:
od II kwartału 2018 r.
Zobacz dostępne wolne lokale mieszkalne w tym budynku

Spółdzielnia w II kwartale 2018 r. planuje rozpocząć budowę budynku mieszkalnego na osiedlu "Sady Antoniukowskie" przy ul. Narewskiej.

Obiekt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, ogrodów działkowych, budowanego przedłużenia ulicy Sitarskiej oraz projektowanego kościoła parafii Matki Bożej Różańcowej.

W VI kondygnacyjnym budynku mieścić się będą: 84 lokale mieszkalne oraz 50 miejsc postojowych zlokalizowanych w garażu podziemnym.

Oferujemy lokale mieszkalne o powierzchni od 30,50 m2 do 62,80 m2.

Szczegółowe informacje podane zostaną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań.

Dodatkowych informacji udziela Dział Inwestycji pokój 410-411, tel. 85 742-84-87

Zobacz również:
Banner reklamowy budynku przy ul. Narewskiej

Aktualności:

Stawki opłat eksploatacyjnych bez zmian.

Na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu gospodarczo-finansowego na rok 2018 (Uchwała RN nr 2/1/2018 z dn. 31.01.2018 r.), Zarząd Spółdzielni postanowił utrzymać stawki opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże na poziomie roku 2017 (Uchwała Zarządu nr 1/6/2018 z dn. 01.02.2018 r.)

Aktualności:

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku informuje, że od 01 października 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24.04.2017 r. istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Uwzględniając powyższe, można złożyć stosowny wniosek, który jest do pobrania w administracji osiedla lub na stronie internetowej Spółdzielni. Złożenie wniosku do 5-tego każdego miesiąca uprawnia do częściowego zwolnienia z w/w opłaty w miesiącu jego złożenia.

Spółdzielnia zgodnie ze składanymi comiesięcznymi deklaracjami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosząc opłaty uwzględni osoby, które złożyły stosowny wniosek w/w terminie o częściowe zwolnienie i przekaże otrzymane dane osobowe do Urzędu Miasta Białegostoku.

Pliki do pobrania:
Oświadczenie Karta Dużej Rodziny

Aktualności:

Dostępne wolne lokale

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" informuje, że posiada na wynajem lokale jak niżej:

NA WYNAJEM:
Typ lokalu Adres Metraż Telefon
użytkowy ul. Gen. Józefa Hallera 19 14,70 m2 85 654-19-61
użytkowy ul. Gen. Józefa Hallera 21 7,60 m2 85 654-19-61
użytkowy ul. Studzienna 3 42,90 m2 85 653-29-99 • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571