Archiwum


Rozstrzygnięcie konkursu na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy"

Informujemy, że kolejna edycja konkursu na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy" w zasobach S.M. "Rodzina Kolejowa" w roku 2017 została już rozstrzygnięta.
Jednocześnie mamy przyjemność poinformować i zaprosić Państwa na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które nastąpi w dniu 03.10.2017 roku w osiedlowym klubie "Jubilat" o godz. 17:00 przy ul. Głowackiego 14.

Zobacz również:
Zwycięzców konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w roku 2017

Archiwum:

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. "Rodzina Kolejowa" ogłaszają konkurs na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2017 roku".

Terminy przeglądów konkursowych:
- do 31.07.2017 r. komisje rad osiedli wyłaniają po dwóch kandydatów do nagród w kategorii balkonów dużych, małych i ogródków,
- do 15.08.2017 r. wykonywane są zdjęcia balkonów i ogródków zgłaszanych do finałów,
- do 01.09.2017 r. komisja Spółdzielni wyłania laureatów konkursu w trzech kategoriach: balkony małe, balkony duże i ogródki (po trzech nagrodzonych) i ogłasza wyniki konkursu,
- do 30.09.2017 r. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zobacz również:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

Archiwum:

Półkolonie letnie dla najmłodszych mieszkańców Spółdzielni

W okresie wakacyjnym od wielu lat organizowany jest wypoczynek letni dla dzieci w formie półkolonii.

W bieżącym roku organizacja przedstawia się następująco:

Klub osiedlowy I termin półkolonii II termin półkolonii
Puchatek 26.06.2017 - 07.07.2017 16.08.2017 - 29.08.2017
Jubilat 03.07.2017 - 14.07.2017 17.07.2017 - 28.07.2017
Relaks 26.06.2017 - 30.06.2017
03.07.2017 - 07.07.2017
31.07.2017 - 11.08.2017
Kalina 26.06.2017 - 07.07.2017 10.07.2017 - 21.07.2017
Gaj 03.07.2017 - 14.07.2017 17.07.2017 - 28.07.2017
Stoczek 17.07.2017 - 21.07.2017 24.07.2017 - 28.07.2017

Zapewniamy ciekawy program spędzenia czasu wolnego, wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz ubezpieczenie NNW.

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych klubach.
Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona!

Zobacz również:
Terminy półkolonii w klubach osiedlowych wraz z odpłatnością

Archiwum:

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się w sześciu częściach w następujących terminach:

 1. 06.06.2017r. - osiedle "Przydworcowe" w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku przy ul. Brukowej 2 o godz. 17.00,
 2. 07.06.2017r. - osiedle "Sady Antoniukowskie" w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przy ul. Narewskiej 11 o godz. 17.00,
 3. 08.06.2017r. - osiedle "Młodych" w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00,
 4. 09.06.2017r. - osiedle "Dziesięciny I" w budynku Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku przy ul. Palmowej 28 o godz. 17.00,
 5. 12.06.2017r. - osiedle "Dziesięciny II" w budynku Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku przy ul. Palmowej 28 o godz. 17.00,
 6. 13.06.2017r. - osiedle "Wysoki Stoczek Południe" w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00.

Pliki do pobrania:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Przydworcowe"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Sady Antoniukowskie"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Młodych"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Dziesięciny I"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Dziesięciny II"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Wysoki Stoczek Południe"

Archiwum:

IV Wojewódzki Festyn Spółdzielczy w Białymstoku

Zapraszamy na czwartą edycję podlaskiego Wojewódzkiego Festynu Spółdzielczego pt. "Poznaj podlaskich spółdzielców". Wydarzenie odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2016 r. na placu przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, w godzinach od 11.00 do 17.00.
Będzie to impreza spółdzielcza dla mieszkańców Białegostoku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy mieszkańców.

Zobacz również:
Fotorelacja z IV Wojewódzkiego Festynu Spółdzielczego

Archiwum:

Propozycja organizacji ruchu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z Państwa przedstawicielami informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni oraz w biurze Administracji Osiedla "Przydworcowe" znajduje się propozycja organizacji ruchu fragmentu ulic: Sukiennej i Stołecznej uwzględniająca Państwa petycję z dnia 05-05-2015 roku oraz wniesione dotychczas zastrzeżenia.

Uwagi do w/w opracowania prosimy zgłaszać do dnia 10-07-2015 roku.

Zobacz również:
Propozycja organizacji ruchu fragmentu ulic: Sukiennej i Stołecznej

Archiwum:

Chór "Cantylena" Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" serdecznie zaprasza wszystkich miłośników muzyki na koncert galowy z okazji 20-lecia założenia chóru.

W ramach jubileuszu w dniu 27.09.2012 roku w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14 o godz. 15:00 odbędzie się uroczysty koncert. W ramach występu zostaną zaprezentowane najnowsze utwory muzyczne jak i wcześniejszy repertuar zespołu.

Zobacz również:
Stronę internetową Chóru "Cantylena"

Archiwum:

DRODZY MIESZKAŃCY!

Nowy projekt ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawo spółdzielcze, skierowany do Sejmu RP przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej (druki sejmowe nr 517 i nr 515) wprowadza niezwykle istotne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. Zmiany te, zgodnie z deklaracjami ich autorów mają poprawić sytuację w spółdzielniach mieszkaniowych, tymczasem - po wnikliwym wczytaniu się w zapisy poszczególnych artykułów - w rzeczywistości mogą doprowadzić do ich likwidacji.
Najbardziej niepokojące zmiany to:
1) Wprowadzenie zasady, iż z chwilą wyodrębnienia się własności pierwszego lokalu do całej nieruchomości stosuje się obligatoryjnie ustawę o własności lokali (art. 37 projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).
Według projektodawców zmiana reżimu prawnego w zakresie zarządu nieruchomością ma nastąpić z mocy prawa - a zatem często wbrew woli większości osób zamieszkujących daną nieruchomość, co może wzbudzać wątpliwości natury konstytucyjnej. Ponadto w takiej nowopowstałej wspólnocie spółdzielnia nie będzie miała możliwości stanowienia o czymkolwiek, gdyż projekt ( art. 44 pkt. 9 u.sm.) zakłada możliwość wprowadzenia głosowania 1 właściciel = 1 głos na żądanie każdego właściciela, w przypadku gdy spółdzielnia posiada większość udziałów w nieruchomości wspólnej.
2) Ustawowy nakaz podziału całego majątku spółdzielni (art. 37 ust. 4 projektu u.s.m. odsyłający do art. 82 projektu ustawy o spółdzielniach, czyli do przepisów o podziale spółdzielni).
Abstrahując już od tego, iż odesłanie to jest bardzo nieprecyzyjne, wprowadzenie powyższego przepisu będzie oznaczać faktyczną likwidację spółdzielni mieszkaniowych, której towarzyszyć będą wieloletnie spory sądowe w zakresie podziału majątku, jaki przysługiwałby nowopowstałym wspólnotom mieszkaniowym.
3) Likwidacja funduszu remontowego spółdzielni (art. 7 ust. 6 pkt. 2 projektu u.s.m.).
Projekt przewiduje, nie jak dotychczas prowadzenie ewidencji wypływów i wydatków z funduszu remontowego dla każdej nieruchomości, ale nakazuje odrębne jego rozliczanie. Nie będzie już zatem możliwe planowanie remontów zasobów w ramach jednego funduszu spółdzielni, co w konsekwencji wstrzyma na jakiś czas prace remontowe w poszczególnych nieruchomościach - aż do zgromadzenia przez te nieruchomości odpowiednich środków na "własnym" funduszu remontowym. Ponadto projekt nie zawiera żadnych regulacji odnośnie rozliczeń dotychczasowych wpływów i wydatków z funduszu remontowego spółdzielni w poszczególnych nieruchomościach, co z pewnością spowoduje liczne konflikty z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości.
Dalsze prace legislacyjne zostaną wznowione bezpośrednio po przerwie wakacyjnej.
Uważamy, iż skoro zakładane zmiany mają "zrewolucjonizować" funkcjonowanie milionów osób zamieszkujących w zasobach spółdzielczych, tym samym należy dać im możliwość wypowiedzenia się co do treści proponowanych zmian. Dlatego też w załączeniu przekazujemy listę z prośbą o zachęcenie do jej podpisania przez możliwie jak najszerszą grupę członków i mieszkańców zasobów Naszej Spółdzielni, sprzeciwiających się projektowanym zmianom. Prosimy o zwrotne przesłanie wypełnionych list na adres siedziby administracji osiedla lub Spółdzielni w terminie do 15 sierpnia br. - zostaną one wykorzystane w dalszym procesie legislacyjnym.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku

Pliki do pobrania:
Lista osób sprzeciwiających się projektowanym zmianom • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571