Archiwum


Rozstrzygnięcie konkursu na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy"

Informujemy, że kolejna edycja konkursu na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy" w zasobach S.M. "Rodzina Kolejowa" w roku 2018 została już rozstrzygnięta.
Jednocześnie mamy przyjemność poinformować i zaprosić Państwa na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które nastąpi w dniu 02.10.2018 roku w osiedlowym Klubie "Jubilat" o godz. 17:00 przy ul. Głowackiego 14.

Zobacz również:
Zwycięzców konkursu na "Najładniejszy bankon i ogródek przydowowy w roku 2018"

Archiwum:

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. "Rodzina Kolejowa" ogłaszają konkurs na "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni w 2018 roku".

Terminy przeglądów konkursowych:
- do 31.07.2018 r. komisje rad osiedli wyłaniają po dwóch kandydatów do nagród w kategorii: balkonów dużych, małych i ogródków,
- do 15.08.2018 r. wykonywane są zdjęcia balkonów i ogródków zgłaszanych do finałów,
- do 01.09.2018 r. komisja Spółdzielni wyłania laureatów konkursu w trzech kategoriach: balkony małe, balkony duże i ogródki (po trzech nagrodzonych) i ogłasza wyniki konkursu,
- do 30.09.2018 r. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Zobacz również:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

Archiwum:

Półkolonie letnie dla najmłodszych mieszkańców Spółdzielni

W okresie wakacyjnym od wielu lat organizowany jest wypoczynek letni dla dzieci w formie półkolonii.

W bieżącym roku organizacja przedstawia się następująco:

Klub osiedlowy I termin półkolonii II termin półkolonii
Puchatek 25.06.2018 - 06.07.2018 09.07.2018 - 20.07.2018
Jubilat 02.07.2018 - 13.07.2018 16.07.2018 - 27.07.2018
Relaks 25.06.2018 - 29.06.2018
02.07.2018 - 06.07.2018
09.07.2018 - 13.07.2018
Kalina 06.08.2018 - 17.08.2018
Gaj 02.07.2018 - 13.07.2018 16.07.2018 - 27.07.2018
Stoczek 30.07.2018 - 10.08.2018

Zapewniamy ciekawy program spędzenia czasu wolnego, wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz ubezpieczenie NNW.

Odpłatność za dwutygodniowy pobyt dziecka dla członków Spółdzielni wynosi: 400 zł, natomiast dla osób spoza zasobów wynosi: 450 zł. W klubie "Relaks" tygodniowy pobyt dziecka dla członków Spółdzielni wynosi: 200 zł, natomiast dla osób spoza zasobów wynosi: 225 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych klubach.
Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona!

Archiwum:

VI Wojewódzki Festyn Spółdzielczy w Białymstoku

Zapraszamy na szóstą edycję podlaskiego Wojewódzkiego Festynu Spółdzielczego pt. "Poznaj podlaskich spółdzielców". Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. na placu przed Domem Kultury "Zachęta" przy ul. Piastowskiej 11A w Białymstoku, w godzinach od 12.00 do 20.00.
Będzie to impreza spółdzielcza dla mieszkańców Białegostoku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy mieszkańców.

Zobacz również:
Plakat Festyn Spółdzielczy
Harmonogram występów

Archiwum:

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie § 26 ust. 1 w związku z § 24 statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się w sześciu częściach w następujących terminach:

 1. 04.06.2018r. - osiedle "Przydworcowe" w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku przy ul. Brukowej 2 o godz. 17.00,
 2. 05.06.2018r. - osiedle "Sady Antoniukowskie" w budynku Klubu "Jubilat" przy ul. Głowackiego 14 w Białymstoku o godz. 17.00,
 3. 06.06.2018r. - osiedle "Młodych" w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00,
 4. 07.06.2018r. - osiedle "Dziesięciny I" w stołówce budynku Szkoły Podstawowej Nr 47 w Białymstoku przy ul. Palmowej 28 o godz. 17.00,
 5. 11.06.2018r. - osiedle "Dziesięciny II" w budynku Klubu "Gaj" przy ul. Gajowej 68/1 w Białymstoku o godz. 17.00,
 6. 12.06.2018r. - osiedle "Wysoki Stoczek Południe" w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 o godz. 17.00.

Pliki do pobrania:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Przydworcowe"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Sady Antoniukowskie"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Młodych"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Dziesięciny I"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Dziesięciny II"
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia na osiedlu "Wysoki Stoczek Południe"

Archiwum:

Obchody Dnia Dziecka na terenie Spółdzielni

Jak co roku na wszystkich osiedlach należących do zasobów Spółdzielni odbywają się imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka. Przyjmują one formę festynów rodzinnych.

Harmonogram imprez:

 • Klub Relaks (os. Młodych) - 29.05.2018 roku w godzinach 16.00-20.00 na terenach zielonych pomiędzy blokami przy ul. Gruntowej 5 i 7
 • Klub Stoczek (os. WSP i Bacieczki) - 30.05.2018 roku w godzinach 16:00-20:00 na obszarze zieleni przy ul. K.E.N. 42 i ul. Pileckiego 5
 • Klub Jubilat (os. Sady Antoniukowskie) - 07.06.2018 roku w godzinach 15.00-19.00 na terenie parkingu i obszarów zieleni przy klubie Jubilat
 • Klub Kalina (os. Dziesięciny I) - 08.06.2018 roku w godz. 16.00-20.00 na terenie boisk osiedlowych przy ul. Leszczynowej 50 i Dziesięciny 45A
 • Klub Gaj (os. Dziesięciny II) - 15.06.2018 roku w godzinach 16.00-20.00 przy klubie Gaj
 • Klub Puchatek (os. Przydworcowe) - 21.06.2018 roku w godzinach 15.30-19.30 na terenie boisk osiedlowych przy klubie Puchatek

Głównymi atrakcjami imprez będą zestawy urządzeń rekreacyjnych w zależności od wielkości terenu na którym organizowane są festyny. Na scenach zagoszczą z pokazami zespoły tańca nowoczesnego, towarzyskiego działające przy klubach oraz z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych działających na terenie Spółdzielni. Chętni będą mogli wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami oraz zmierzyć się w dyscyplinach sportowych. Co roku wielkim zainteresowaniem cieszą się kąciki malowania twarzy i robienia fryzur. Przewidywane są również stoiska z zabawami dla najmłodszych i liczne działania animacyjne przeprowadzane w większości w oparciu o własne zasoby pracownicze. Pomocni są także harcerze, którzy zorganizują liczne zabawy. Imprezy uświetnią liczne działania prozdrowotne. Na osiedlu "Dziesięciny I" zorganizowany zostanie turniej piłki nożnej.

Co roku na imprezy zapraszane są jednostki straży pożarnej, które w miarę swoich możliwości uatrakcyjniają zabawę pokazem sprzętu gaśniczego i chętnie udostępniają samochody do zwiedzenia. Policja nadzorująca festyny wystawia swoje auta oraz motocykle, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. O ile to możliwe z pokazem wystąpią psy policyjne lub Straży Miejskiej.

Uczestniczące jako współorganizatorzy szkoły organizują swoje stoiska zabawowe i konkursowe z nagrodami.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizacja imprez przenoszona jest na inny termin.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy.

Archiwum:

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku informuje, że od 01 października 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24.04.2017 r. istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Uwzględniając powyższe, można złożyć stosowny wniosek, który jest do pobrania w administracji osiedla lub na stronie internetowej Spółdzielni. Złożenie wniosku do 5-tego każdego miesiąca uprawnia do częściowego zwolnienia z w/w opłaty w miesiącu jego złożenia.

Spółdzielnia zgodnie ze składanymi comiesięcznymi deklaracjami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosząc opłaty uwzględni osoby, które złożyły stosowny wniosek w/w terminie o częściowe zwolnienie i przekaże otrzymane dane osobowe do Urzędu Miasta Białegostoku.

Pliki do pobrania:
Oświadczenie Karta Dużej Rodziny

Archiwum:

Propozycja organizacji ruchu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z Państwa przedstawicielami informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni oraz w biurze Administracji Osiedla "Przydworcowe" znajduje się propozycja organizacji ruchu fragmentu ulic: Sukiennej i Stołecznej uwzględniająca Państwa petycję z dnia 05-05-2015 roku oraz wniesione dotychczas zastrzeżenia.

Uwagi do w/w opracowania prosimy zgłaszać do dnia 10-07-2015 roku.

Zobacz również:
Propozycja organizacji ruchu fragmentu ulic: Sukiennej i Stołecznej

Archiwum:

DRODZY MIESZKAŃCY!

Nowy projekt ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawo spółdzielcze, skierowany do Sejmu RP przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej (druki sejmowe nr 517 i nr 515) wprowadza niezwykle istotne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. Zmiany te, zgodnie z deklaracjami ich autorów mają poprawić sytuację w spółdzielniach mieszkaniowych, tymczasem - po wnikliwym wczytaniu się w zapisy poszczególnych artykułów - w rzeczywistości mogą doprowadzić do ich likwidacji.
Najbardziej niepokojące zmiany to:
1) Wprowadzenie zasady, iż z chwilą wyodrębnienia się własności pierwszego lokalu do całej nieruchomości stosuje się obligatoryjnie ustawę o własności lokali (art. 37 projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).
Według projektodawców zmiana reżimu prawnego w zakresie zarządu nieruchomością ma nastąpić z mocy prawa - a zatem często wbrew woli większości osób zamieszkujących daną nieruchomość, co może wzbudzać wątpliwości natury konstytucyjnej. Ponadto w takiej nowopowstałej wspólnocie spółdzielnia nie będzie miała możliwości stanowienia o czymkolwiek, gdyż projekt ( art. 44 pkt. 9 u.sm.) zakłada możliwość wprowadzenia głosowania 1 właściciel = 1 głos na żądanie każdego właściciela, w przypadku gdy spółdzielnia posiada większość udziałów w nieruchomości wspólnej.
2) Ustawowy nakaz podziału całego majątku spółdzielni (art. 37 ust. 4 projektu u.s.m. odsyłający do art. 82 projektu ustawy o spółdzielniach, czyli do przepisów o podziale spółdzielni).
Abstrahując już od tego, iż odesłanie to jest bardzo nieprecyzyjne, wprowadzenie powyższego przepisu będzie oznaczać faktyczną likwidację spółdzielni mieszkaniowych, której towarzyszyć będą wieloletnie spory sądowe w zakresie podziału majątku, jaki przysługiwałby nowopowstałym wspólnotom mieszkaniowym.
3) Likwidacja funduszu remontowego spółdzielni (art. 7 ust. 6 pkt. 2 projektu u.s.m.).
Projekt przewiduje, nie jak dotychczas prowadzenie ewidencji wypływów i wydatków z funduszu remontowego dla każdej nieruchomości, ale nakazuje odrębne jego rozliczanie. Nie będzie już zatem możliwe planowanie remontów zasobów w ramach jednego funduszu spółdzielni, co w konsekwencji wstrzyma na jakiś czas prace remontowe w poszczególnych nieruchomościach - aż do zgromadzenia przez te nieruchomości odpowiednich środków na "własnym" funduszu remontowym. Ponadto projekt nie zawiera żadnych regulacji odnośnie rozliczeń dotychczasowych wpływów i wydatków z funduszu remontowego spółdzielni w poszczególnych nieruchomościach, co z pewnością spowoduje liczne konflikty z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości.
Dalsze prace legislacyjne zostaną wznowione bezpośrednio po przerwie wakacyjnej.
Uważamy, iż skoro zakładane zmiany mają "zrewolucjonizować" funkcjonowanie milionów osób zamieszkujących w zasobach spółdzielczych, tym samym należy dać im możliwość wypowiedzenia się co do treści proponowanych zmian. Dlatego też w załączeniu przekazujemy listę z prośbą o zachęcenie do jej podpisania przez możliwie jak najszerszą grupę członków i mieszkańców zasobów Naszej Spółdzielni, sprzeciwiających się projektowanym zmianom. Prosimy o zwrotne przesłanie wypełnionych list na adres siedziby administracji osiedla lub Spółdzielni w terminie do 15 sierpnia br. - zostaną one wykorzystane w dalszym procesie legislacyjnym.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku

Pliki do pobrania:
Lista osób sprzeciwiających się projektowanym zmianom • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571