Dokumenty do pobrania


Kliknij w wybraną kategorie:

Ustawy:
Statut:
Regulaminy:
Dokumenty pozostałe:
Ochrona Danych Osobowych:
Ustawy:

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych                             kliknij, aby pobrać dokument

Statut:

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku
tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków, odbywane w sześciu częściach, w dniach od 06 do 13.06.2017 r. i zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2017 r.
kliknij, aby pobrać dokument

Regulaminy:

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady ustalania opłat na utrzymanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat energii cieplnej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielnia Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin podziału obowiązków między Spółdzielnią, a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw wewnątrz lokali kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin określający zasady wyboru wykonawców dokumentacji projektowej, robót inwestycyjnych i remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej, "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania kosztu budowy poszczególnych lokali kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin organizowania aukcji o zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin gromadzenia środków i ich wydatkowania na działalność społeczną, kulturalną i oświatową oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji prowadzoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument
Regulamin konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku kliknij, aby pobrać dokument

Dokumenty pozostałe:

Ochrona Danych Osobowych:

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) uprzejmie prosimy, o dołączanie do składanych do Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku podań i wniosków zgody na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych tj. podpisanie formularza Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu kierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku (dostępnego poniżej). Prosimy również o nieumieszczanie w podaniu szczegółów ewentualnych chorób, jak również nie załączanie do podania dokumentacji medycznej itp.

W celu odczytania zawartości plików PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader kliknij by pobrać. • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571