Dział Członkowsko - Mieszkaniowy


pokój 202, 203 - II piętro
tel. 85 687-17-07; 85 744-40-70

Przyjęcia osób zainteresowanych:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do 1500,
 • wtorek od godz. 700 do 1700,

Kompleksowa obsługa w sprawach:

 • zawierania umów o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych,
 • zaświadczenia,
 • indywidualna zamiana mieszkań,
 • wykluczenia, wykreślenia,
 • zbycie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • przekształcenia lokatorskiego prawa własnościowego na odrębną własność,
 • organizowania aukcji (przetargów) na zbycie mieszkań z odzysku,
 • przepisanie mieszkań, lokali użytkowych i garaży po zmarłych członkach Spółdzielni i po podziale majątku dorobkowego byłych małżonków,
 • prowadzenie dokumentacji członków oczekujących i zasiedlonych.


 • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • Wt. - 700-1700
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571