Dział Inwestycji


Dział Inwestycji tworzą specjaliści branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej oraz spraw terenowo-prawnych i ekonomicznych.
Nr tel. 85 742-84-87; 502-920-549.

Dział Inwestycji zajmuje się:

 • działalnością inwestycyjną na potrzeby własne,
 • sprawami terenowo-prawnymi Spółdzielni,
 • realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali.

Działalność Spółdzielni w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych jest przedmiotem corocznej lustracji zewnętrznej. Oceniana jest nie tylko rzeczowa realizacja przyjętych zadań inwestycyjnych lecz również zgodność zawieranych umów oraz prowadzonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W ostatnich latach w wyniku lustracji nie sformułowano żadnych wniosków polustracyjnych, dając tym samym wyraz aprobaty dla przejrzystych zasad prowadzonej działalności inwestycyjnej Spółdzieli. • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571