E-BOK


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" informuje, że od 1 marca 2010 roku jest możliwość:

Sprawdzenia salda oraz bieżącej wysokości opłaty eksploatacyjnej za mieszkanie, lokal i garaż, a także uzyskania dostępu do dokumentów Spółdzielni zgodnie z Art. 81.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119 poz. 1116 ze zmianami), które są dostępne w zakładce "Dokumenty" systemu E-BOK.

W celu uzyskania niezbędnych danych tzn. loginu i hasła, zainteresowani mieszkańcy powinni zgłosić się do właściwej sobie administracji osiedla. Ze względów technicznych, możliwe jest uzyskanie tylko jednego loginu i hasła przypadającego na dany lokal.

Aby otrzymać wymienione informacje, niezbędne jest okazanie dowodu osobistego i tytułu prawnego do lokalu.

Przy pierwszym zalogowaniu do systemu będzie wymagana zmiana hasła.

W razie zagubienia loginu i hasła, zainteresowana osoba powinna zgłosić się do swojej administracji osiedla celem wydania nowego hasła dostępowego.

Zobacz również:
Regulamin systemu E-BOK • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571