e-Czynsze


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" informuje, że od 1 marca 2010 roku jest możliwość:

Sprawdzenia salda oraz bieżącej wysokości opłaty eksploatacyjnej za mieszkanie, lokal i garaż, które są dostępne pod nazwą: "Logowanie e-Czynsze".

W celu uzyskania niezbędnych danych tzn. loginu i hasła, zainteresowani mieszkańcy (posiadający tytuł prawny do lokalu), powinni zgłosić się do właściwej sobie administracji osiedla. Ze względów technicznych, możliwe jest uzyskanie tylko jednego loginu i hasła przypadającego na dany lokal.

Aby otrzymać wymienione informacje, niezbędne jest okazanie dowodu osobistego i tytułu prawnego do lokalu.

Serwis "e-Czynsze" jest dostępny wszystkim mieszkańcom Spółdzielni.

Przy pierwszym zalogowaniu do systemu będzie wymagana zmiana hasła.

W razie zagubienia loginu i hasła, zainteresowana osoba powinna zgłosić się do swojej administracji osiedla celem wydania nowego hasła dostępowego. • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571