Rada Nadzorcza - kadencja 2016-2019


  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Gawryluk
  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Eugeniusz Glebowicz
  Sekretarz Rady Nadzorczej
Irena Onopa
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Woronowicz
  Przewodniczący Komisji Technicznej
Jerzy Waldemar Zarzecki
  Przewodniczący Komisji Członkowsko - Mieszkaniowej
Zygmunt Kowalczyk
  Przewodnicząca Komisji Społeczno - Kulturalnej
Joanna Rusiłowicz-Snarska
  Józef Bachanek - członek
  Jerzy Gieniusz - członek
  Alina Horosz - członek
  Henryka Wiśniewska - członek
  Alina Krawczyk - członek
  Joanna Malisz - członek
  Barbara Michałowska - członek
  Ewa Piekut - członek
  Stanisław Raczkowski - członek
  Zbigniew Wasilewski - członek

Dyżury przedstawicieli Rady Nadzorczej odbywają się w I i III wtorek miesiąca w godzinach 1500-1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 3 pok. 305.

Zobacz również:
Skład komisji stałych Rady Nadzorczej S.M. "Rodzina Kolejowa" • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571