Zarząd Spółdzielni


  Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr Andrzej Rojek
  Zastępca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
inż. Rościsław Borowski
  Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych, Główny Księgowy
mgr Urszula A. Szymańska

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Więcej informacji - Statut Spółdzielni.

Prezes przyjmuje interesantów:
- wtorek godz. 1300-1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.

Zobacz również:
Skład Rady Nadzorczej S.M. "Rodzina Kolejowa"
Skład komisji stałych Rady Nadzorczej S.M. "Rodzina Kolejowa" • Spółdzielnia Mieszkaniowa
  "Rodzina Kolejowa"
 • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
 • 15-888 Białystok
 • tel. 85 742-50-22
 • tel. 85 742-50-23
 • tel. 85 742-78-08
 • tel. 85 742-64-66
 • fax 85 742-62-24
 • Godziny przyjęć:
 • Pn. - Pt. 700-1500
 • NIP 542-020-75-90
 • REGON 000482950
 • KRS 0000153571