Propozycje zajęć


Zajęcia akrobatyczne


Zajęcia gimnastyczne


Ognisko Muzyczne


Zajęcia wokalne


Zajęcia teatralne


Zajęcia tańca nowoczesnego


Zajęcia break dance


Zajęcia plastyczne


Gimnastyka pań w różnym wieku